Försäljningsuppdrag

Försäljningsuppdrag

Försäljningsstrategi

Tillsammans analyserar vi företagets framgångar, utmaningar och eventuella fallgropar. Vid behov upprättas även en konkurrentanalys samt en marknadsundersökning där befintliga och potentiella kunder deltar. 
En strategi tas fram enligt förutbestämd målsättning och syfte. Exempel på syfte kan vara: ökad lönsamhet, ökad omsättning, minskade utgifter, högre kundnöjdhet.

Domand strategisk försäljning

Säljcoach

Är du egenföretagare som har svårt för att sälja in dig själv?
Vi coachar dig i säljprocessens olika delar, i syfte att höja ditt självförtroende i dina möten samt öka din kunskap inom säljets tekniska detaljer som gör stor skillnad i avslut och kundnöjdhet. Du får en djupare förståelse för psykologin bakom en affär och handfasta verktyg för att lyckas i dina kundmöten. Coachingen individanpassas efter dina behov. 

Domand försäljningscoaching

Säljutbildning/föreläsning

Vi erbjuder olika typer av säljutbildningar och föreläsningar för företag, skolor och andra organisationer. Dessa målgruppsanpassas efter deltagarna och sker enbart på distans. Nedan ingår i varje utbildningstillfälle:
– Säljteknik.
– Psykologin bakom en affär.
– Relevanta säljtips.
– Workshops.
Tidsåtgång 3-4h inklusive pauser.

Domand säljutbildning